Nyttige lenkjer

Her har vi samla ei rekkje lenkjer til nettstader som inneheld generell informasjon om havenergi, teknologi og forsking osb.

Generell informajon om havenergi

Det internasjonale energibyrå sin havenergi-seksjon (IEA-OES)

Om bølgjekraft på Wikipedia (norsk)

Meteorologisk Institutt - om vêr og hav

Våre sponsorar

Møre og Romsdal fylkeskommune - Energiregion Møre

Tussa

Rolls-Royce Marine

Vattenfall

Herøy Kommune

Herøy Næringsforum

Stiftelsen Miljøansvar

Kompetansesenter i Møre og Romsdal

Sol- og bioenergisenteret på Tingvoll

Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS

Akademia

NTNU - Forskningssenter for miljøvennlig energi

Professor emeritus Johannes Falnes sine personlege sider

Utviklarar av havenergi

Bølgjekraft

Open Wave Energy Project

Langlee Wave Power

Pontoon Power

Intentium

Ocean Wave and Wind Energy

Havkraft

Tidevasskraft

Hammerfest Strøm

Hydra Tidal

Moonfish Power

Aqua Energy Solutions

Osmosekraft

Saltkraft pilotprosjekt hos Statkraft

Termisk energi

Fjordvarme

Interesseorganisasjonar etc.

European Ocean Energy Association

Norwea - norsk forening for vind, bølge og tidevannskraft

DanWEC - dansk senter for bølgjekraftforsking

OTEC News (engelskspråkleg)